• Trạm Tuyển Sinh - AUM Việt Nam: Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

 • daihoctructuyen@tnu.edu.vn

 • Hotline: 0914.709.118

Tìm kiếm bài viết của Đại Học Thái Nguyên

Nhập tìm kiếm

Đã có Tiến sĩ Luật? Bổ sung thêm 9 ngành đào tạo thạc sĩ, 7 ngành đào tạo tiến sĩ và sửa đổi nhiều mã ngành đào tạo từ 22/7/2022?

Nội dung bài viết

Đã có Tiến sĩ Luật? Bổ sung thêm 9 ngành đào tạo thạc sĩ, 7 ngành đào tạo tiến sĩ và sửa đổi nhiều mã ngành đào tạo từ 22/7/2022?

  Như vậy, từ 22/7/2022, sinh viên Luật đã có thể chọn “chuyên ngành Luật” để học Thạc sĩ, Tiến sĩ bổ sung cùng với những chuyên ngành khác theo quy định trước đó.

  1. Bổ sung thêm 9 ngành đào tạo thạc sĩ nào từ 22/7/2022?
  Theo Danh mục thống kê ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành:

  2. Bổ sung thêm 7 ngành đào tạo tiến sĩ nào từ 22/7/2022?
  Theo Danh mục thống kê ngành đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành:

  3. Sửa đổi danh mục mã ngành đào tạo thạc sĩ từ ngày 12/7/2022?
  Theo Danh mục thống kê ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành:

   

  Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình Đại học từ xa hệ trực tuyến của Đại học Thái Nguyên tại đây.

  Trích thuvienphapluat.vn.